Posted by: | Posted on: Ապրիլի 4, 2017

 ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  1

Եթե ուսուցիչը սիրում է իր աշխատանքը, նա լավ ուսուցիչ կլինի:Եթե ուսուցիչը սիրում է աշակերտին, ապա նա ավելի լավ ուսուցիչ կլինի, քան նա, ով կարդացել է բոլոր գրքերը, բայց չի սիրում իր աշակերտին:Եթե ուսուցիչը սիրում է և իր աշխատանքը, և իր աշակերտին, նա կլինի կատարյալ ուսուցիչ:

 

  Լև Տոլստոյ